گالری

پروژه پوشش ضد حریق ساختمان پلاسکو
بدون نظر
پروژه پوشش ضد حریق ساختمان پلاسکو کارفرما: مهندس اسماعیلی تعداد طبقات : 5 متراژ: 3000متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی جردن-طاهری
بدون نظر
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی جردن-طاهری کارفرما: مهندس پاکدلیان تعداد طبقات: 10 متراژ: 4500 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی قیطریه-بهارشمالی
بدون نظر
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی قیطریه-بهارشمالی کارفرما: مهندس خزعلی تعداد طبقات: 8 متراژ: 3000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی کامرانیه-گلبرگ
بدون نظر
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی کامرانیه-گلبرگ کارفرما: مهندس تربیت تعداد طبقات : 8 متراژ: 3000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق برج مسکونی ستاره اوشان
بدون نظر
پروژه پوشش ضد حریق برج مسکونی ستاره اوشان کارفرما: مهندس رهبر تعداد طبقات : 21 متراژ: 22000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق ولنجک
بدون نظر
پروژه پوشش ضد حریق ولنجککارفرما: مهندس بدیعی و عبدی تعداد طبقات : ۱۰ متراژ: ۳۳۰۰ متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق پیروزی- شکوری
2 نظرات
پروژه پوشش مقاوم حریق پیروزی- شکوری کارفرما: مهندس کشفی تعداد طبقات : 9 متراژ: 1500 متر مربع پروژه پوشش مقاوم حریق اجراء شده در منطقه پیروزی- شکوری توسط شرکت تتیس سازه در سال 1397
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق زعفرانیه- آصف
بدون نظر
پروژه پوشش مقاوم حریق زعفرانیه- آصف کارفرما: مهندس کرمانی تعداد طبقات : 11 متراژ: 4000 متر مربع   پروژه پوشش مقاوم حریق اجراء شده توسط شرکت تتیس سازه انگار در منطقه زعفرانیه- آصف سال 1396
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق الهیه- مهدیه
بدون نظر
پروژه پوشش مقاوم حریق الهیه- مهدیه کارفرما: دکتر تفرشی تعداد طبقات : 9 متراژ: 3800 متر مربع   پروژه پوشش مقاوم حریق اجراء شده توسط شرکت تتیس سازه انگاه در منطقه الهیه- مهدیه سال 1396
ادامه مطلب