تحقیق و توسعه

نصب ترموکوپل بر روی تیر مورد آزمایش
تحقیق و توسعه
مراحل انجام پروژه تحقیق و توسعه انجام شده توسط شرکت تتیس سازه جهت نصب ترموکوبل بر روی تیرآهن در آزمایشگاه به شرح زیر می‌باشد:   1- نصب ترموکوپل بر روی تیر مورد آزمایش در آزمایشگاه مهندسی آتش مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی 2- تیر نمونه پوشش داده شده به ضخامت 2.5 سانتیمتر با ...
ادامه مطلب