پروژه پوشش ضد حریق مسکونی جردن-طاهری
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی جردن-طاهری کارفرما: مهندس پاکدلیان تعداد طبقات: 10 متراژ: 4500 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی قیطریه-بهارشمالی
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی قیطریه-بهارشمالی کارفرما: مهندس خزعلی تعداد طبقات: 8 متراژ: 3000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی کامرانیه-گلبرگ
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی کامرانیه-گلبرگ کارفرما: مهندس تربیت تعداد طبقات : 8 متراژ: 3000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق برج مسکونی ستاره اوشان
پروژه پوشش ضد حریق برج مسکونی ستاره اوشان کارفرما: مهندس رهبر تعداد طبقات : 21 متراژ: 22000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق ولنجک
پروژه پوشش ضد حریق ولنجککارفرما: مهندس بدیعی و عبدی تعداد طبقات : ۱۰ متراژ: ۳۳۰۰ متر مربع
ادامه مطلب