پروژه‌های پوشش مقاوم حریق بتنی

پروژه پوسس مقاوم حریق جردن- پدیدار
gallery آبان, ۱۳۹۸ بدون نظر پروژه های سال 1398, پروژه‌های پوشش مقاوم حریق بتنی, پروژه‌های تمام شده
پروژه پوسس مقاوم حریق جردن- پدیدار کارفرما: مهندس شفیعی تعداد طبقات : 10 متراژ: 3700 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق-هروی
gallery آبان, ۱۳۹۸ بدون نظر پروژه های سال 1398, پروژه‌های پوشش مقاوم حریق بتنی
پروژه هرویکارفرما: مهندس ذوالقدر و سلطانیتعداد طبقات : 9 متراژ: 5800 متر مربع
ادامه مطلب