پروژه های سال 1398

پروژه پوشش مقاوم حریق-هروی
پروژه هرویکارفرما: مهندس ذوالقدر و سلطانیتعداد طبقات : 9 متراژ: 5800 متر مربع
ادامه مطلب
درباره پوشش‌ مقاوم حریق بتنی
لزوم محافظت اسکلت ساختمان و سازه با پوشش مقاوم حریق بتنی بعنوان مهمترین قسمت محافظت غیر عامل، باید مدنظر طراحان و محاسبان سازه قرار گیرد. اجرای پوشش مقاوم در برابر حریق سازه های فلزی از مهمترین و کاربردی‌ ترین روش های محافظت سازه در رشته مهندسی حریق به شمار می ...
ادامه مطلب