پروژه های سال 1398

پروژه پوشش ضد حریق مسکونی شیخ بهایی
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی شیخ بهایی کارفرما: مهندس داوودپور تعداد طبقات : 7 متراژ: 3000متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی خیابان دماوند
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی خیابان دماوند کارفرما: مهندس شعبانی تعداد طبقات : 7 متراژ: 2500متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی-زعفرانیه
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی-زعفرانیه کارفرما: مهندس نعیمی تعداد طبقات : 10 متراژ: 8000متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق رادین-چیتگر
پروژه پوشش ضد حریق رادین-چیتگر کارفرما: نیروی انتظامی تعداد طبقات : 25 متراژ: 100000متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق ساختمان پلاسکو
پروژه پوشش ضد حریق ساختمان پلاسکو کارفرما: مهندس اسماعیلی تعداد طبقات : 5 متراژ: 3000متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی جردن-طاهری
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی جردن-طاهری کارفرما: مهندس پاکدلیان تعداد طبقات: 10 متراژ: 4500 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق جردن- پدیدار
پروژه پوشش مقاوم حریق جردن- پدیدار کارفرما: مهندس شفیعی تعداد طبقات : 10 متراژ: 3700 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق-کامرانیه (دریای نور)
پروژه کامرانیه (دریای نور) کارفرما: مهندس حسینی تعداد طبقات : 11 متراژ: 5700 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق-سعادت آباد
پروژه سعادت آبادکارفرما: مهندس مقیمیتعداد طبقات : 12 متراژ: 6400 متر مربع
ادامه مطلب