پروژه های سال 1396

پروژه پوشش مقاوم حریق زعفرانیه- آصف
پروژه پوشش مقاوم حریق زعفرانیه- آصف کارفرما: مهندس کرمانی تعداد طبقات : 11 متراژ: 4000 متر مربع   پروژه پوشش مقاوم حریق اجراء شده توسط شرکت تتیس سازه انگار در منطقه زعفرانیه- آصف سال 1396
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق الهیه- مهدیه
پروژه پوشش مقاوم حریق الهیه- مهدیه کارفرما: دکتر تفرشی تعداد طبقات : 9 متراژ: 3800 متر مربع   پروژه پوشش مقاوم حریق اجراء شده توسط شرکت تتیس سازه انگاه در منطقه الهیه- مهدیه سال 1396
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق ولیعصر-توانیر
پروژه پوشش مقاوم حریق ولیعصر-توانیر کارفرما: مهندس مهدی تعداد طبقات : 12 متراژ: 4400 متر مربع   پروژه پوشش مقاوم حریق اجراء شده در منظقه ولیعصر-توانیر توسط شرکت تتیس سازه انگاه در سال 1396
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق پارک‌وی- خیام
پروژه پوشش مقاوم حریق پارک‌وی- خیام کارفرما: مهندس تربیت تعداد طبقات : 11 متراژ: 4500 متر مربع
ادامه مطلب