پروژه های سال 1395

پروژه پوشش ضد حریق ولنجک
پروژه پوشش ضد حریق ولنجککارفرما: مهندس بدیعی و عبدی تعداد طبقات : ۱۰ متراژ: ۳۳۰۰ متر مربع
ادامه مطلب