بلاگ استاندارد

پروژه پوشش مقاوم حریق تجاری بلوار بهزادی-مردانی
پروژه پوشش مقاوم حریق تجاری بلوار بهزادی-مردانی کارفرما: مهندس صدف تعداد طبقات : 6 متراژ: 6000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق فرجام-(عظیم‌خودرو)
پروژه پوشش مقاوم حریق فرجام-(عظیم‌خودرو) کارفرما: مهندس میرزایی تعداد طبقات : 2 متراژ: 2000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق مرزداران-(پریما)
پروژه پوشش مقاوم حریق مرزداران(پریما) کارفرما: مهندس صادقی تعداد طبقات : 9 متراژ: 5000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق اندرزگو (آگرین)
پروژه پوشش مقاوم حریق اندرزگو (آگرین) کارفرما: مهندس احمدزاده تعداد طبقات : 11 متراژ: 5000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق پیروزی-شکوری
پروژه پوشش مقاوم حریق پیروزی-شکوری کارفرما: مهندس فخرایی تعداد طبقات : 9 متراژ: 2000 متر مربع
ادامه مطلب