لیست بلاگ

پروژه پوشش مقاوم حریق تجاری بلوار بهزادی-مردانی
پروژه پوشش مقاوم حریق تجاری بلوار بهزادی-مردانی کارفرما: مهندس صدف تعداد طبقات : 6 متراژ: 6000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق فرجام-(عظیم‌خودرو)
پروژه پوشش مقاوم حریق فرجام-(عظیم‌خودرو) کارفرما: مهندس میرزایی تعداد طبقات : 2 متراژ: 2000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق مرزداران-(پریما)
پروژه پوشش مقاوم حریق مرزداران(پریما) کارفرما: مهندس صادقی تعداد طبقات : 9 متراژ: 5000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق اندرزگو (آگرین)
پروژه پوشش مقاوم حریق اندرزگو (آگرین) کارفرما: مهندس احمدزاده تعداد طبقات : 11 متراژ: 5000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش مقاوم حریق پیروزی-شکوری
پروژه پوشش مقاوم حریق پیروزی-شکوری کارفرما: مهندس فخرایی تعداد طبقات : 9 متراژ: 2000 متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی شیخ بهایی
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی شیخ بهایی کارفرما: مهندس داوودپور تعداد طبقات : 7 متراژ: 3000متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی خیابان دماوند
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی خیابان دماوند کارفرما: مهندس شعبانی تعداد طبقات : 7 متراژ: 2500متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی-زعفرانیه
پروژه پوشش ضد حریق مسکونی-زعفرانیه کارفرما: مهندس نعیمی تعداد طبقات : 10 متراژ: 8000متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق رادین-چیتگر
پروژه پوشش ضد حریق رادین-چیتگر کارفرما: نیروی انتظامی تعداد طبقات : 25 متراژ: 100000متر مربع
ادامه مطلب
پروژه پوشش ضد حریق ساختمان پلاسکو
پروژه پوشش ضد حریق ساختمان پلاسکو کارفرما: مهندس اسماعیلی تعداد طبقات : 5 متراژ: 3000متر مربع
ادامه مطلب