درباره پوشش‌ مقاوم حریق بتنی
لزوم محافظت اسکلت ساختمان و سازه با پوشش مقاوم حریق بتنی بعنوان مهمترین قسمت محافظت غیر عامل، باید مدنظر طراحان و محاسبان سازه قرار گیرد. اجرای پوشش مقاوم در برابر حریق سازه های فلزی از مهمترین و کاربردی‌ ترین روش های محافظت سازه در رشته مهندسی حریق به شمار می ...
ادامه مطلب