پروژه پوشش مقاوم حریق پارک‌وی- خیام
کارفرما: مهندس تربیت
تعداد طبقات : 11
متراژ: 4500 متر مربع