پروژه پوشش مقاوم حریق ولیعصر-توانیر
کارفرما: مهندس مهدی
تعداد طبقات : 12
متراژ: 4400 متر مربع

 

پروژه پوشش مقاوم حریق اجراء شده در منظقه ولیعصر-توانیر توسط شرکت تتیس سازه انگاه در سال 1396