پروژه هروی
کارفرما: مهندس ذوالقدر و سلطانی
تعداد طبقات : 9
متراژ: 5800 متر مربع