پروژه سعادت آباد
کارفرما: مهندس مقیمی
تعداد طبقات : 12
متراژ: 6400 متر مربع