پروژه پوشش مقاوم حریق زعفرانیه- آصف
کارفرما: مهندس کرمانی
تعداد طبقات : 11
متراژ: 4000 متر مربع

 

پروژه پوشش مقاوم حریق اجراء شده توسط شرکت تتیس سازه انگار در منطقه زعفرانیه- آصف سال 1396