پروژه پوشش مقاوم حریق جردن- پدیدار
کارفرما: مهندس شفیعی
تعداد طبقات : 10
متراژ: 3700 متر مربع