پروژه پوشش مقاوم حریق الهیه- مهدیه
کارفرما: دکتر تفرشی
تعداد طبقات : 9
متراژ: 3800 متر مربع

 

پروژه پوشش مقاوم حریق اجراء شده توسط شرکت تتیس سازه انگاه در منطقه الهیه- مهدیه سال 1396