پروژه پوشش ضد حریق مسکونی کامرانیه-گلبرگ
کارفرما: مهندس تربیت
تعداد طبقات : 8
متراژ: 3000 متر مربع